Zpětná hypotéka

Vlastníte nemovitost a chcete se zajistit na stáří? 

Seniorům nad 70 let nabízíme v rámci zpětné (či reverzní) hypotéky pomoc s řešením jak se finančně  a trvale zajistit na stáří a využít k tomu bezpečně vlastní nemovitost. Partnerem je při celkové realizaci přímo naše společnost KRÁLOVSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. Jako finanční vyrovnání si můžete zvolit buďto jednorázové vyplacení peněz nebo doživotní rentu s právem doživotního užívání nemovitosti. Realizace je stoprocentně a bezpečně zajištěna formou věcného břemene užívání bytu či domu vloženého do katastru nemovitostí. Celý proces dozoruje naše právní oddělení ve spolupráci s notářkou, jež sídlí na adrese sídla naší společnosti. 

Historie a podstata

Odprodej vlastní nemovitosti jako zajištění na stáří funguje již mnoho desítek let zejména v západní Evropě a Spojených státech amerických. Díky naší nabídce je možné využít výhod Hypotéky naruby i v České republice. Prodej nemovitosti (bytu, domu, pozemku v osobním vlastnictví či jiné nemovitosti) s právem doživotního užívání umožňuje získat finance, které můžete využít k libovolným účelům. Sami si vyberete, zdali vám vyhovuje jednorázové vyplacení peněz nebo preferujete doživotní rentu. V praxi renta často převyšuje i vyplácený důchod. Oba způsoby je možné dokonce zkombinovat. 

Způsoby využití

Zpětná (reverzní) hypotéka (či hypotéka naruby) je určena zejména lidem, kteří vlastní nemovitost a nemají žádné dědice, případně nikdo z dětí ani příbuzných jejich dům či byt nepotřebuje nebo nechce. V praxi je nejčastěji využívána forma doživotní renty pro zajištění vyšší životní úrovně. Může být použita také k zajištění nadstandardní lékařské péče doma nebo v pečovatelských zařízeních. Zcela běžná je i jednorázová výplata za výkup bytu či domu. Jednorázovou výplatu používají klienti pro nejrůznější účely (rekonstrukce chaty, cestování, koníčky, vyplacení v rámci rozvodového řízení apod.). Často z ní bývá financována i jiná nemovitost, např. pro vnoučata, u kterých je potřeba řešení vlastního bydlení již aktuální. Je možné uhradit i nemovitost zatíženou hypotékou

Zajištění

Zajištění práva doživotního užívání je realizováno bezpečnou formou zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí. Senioři tak nemusejí mít obavu z konání nebo nepředpokládaných finančních problémů nabyvatele. Ve smlouvě se ujednává také například možnost výpovědi, odstoupení od smlouvy, případně i zpětného odkupu. V případě jednorázového odkupu se kupní cena deponuje u notáře nebo advokátní kanceláře zvolené klientem. 

Vstupní podmínky

V současné době lze hypotékou naruby financovat věcně nezatížené nemovitosti v osobním vlastnictví na území České republiky s aktuální tržní hodnotou od 1 mil. Kč. Horní hranice není omezena. Další podmínkou je dosažení hranice 70 let u nejmladší osoby s právem doživotního užívání. 

Průběh a realizace

Klient, který splňuje vstupní podmínky pro hypotéku naruby (reverzní či zpětnou hypotéku), se obrátí na naši investiční společnost s žádostí o nezávaznou nabídku ceny za výkup nemovitosti (domu či bytu). Vyčíslíme hodnotu nemovitosti, finanční návratnost a učiníme finanční nabídku na jednorázovou výplatu a/nebo doživotní rentu. Připravíme kupní smlouvu včetně výplatních podmínek. Částka jednorázového vypořádání je pro Vás deponována u notáře či advokáta. Katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a následně dochází k výplatě.

Máte zájem o HYPOTÉKU NARUBY? 

Prosíme o vyplnění formuláře, budeme Vás kontaktovat v co nejkratším termínu.