Znalecké posudky

Pro naše klienty zajišťujeme tyto druhy posudků:

Úřední znalecký posudek

Nejčastěji využívaný jako dobrovolná a účelová příloha daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věci, neboť k 1.1.2014 skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně. 

Tržní ocenění nemovitosti

Tržní odhad ceny nemovitosti zjišťuje prodejní hodnotu zadané nemovitosti (bytu, domu, pozemku atd.) vztahující se k určitému datu, v dané lokalitě. Výstupní data z tohoto posudku nemovitosti nabízejí nejvyšší možnou reálnou prodejní hodnotu. Pro klienty tyto posudky vyhotovujeme vždy před zahájením prodeje nemovitosti a dále při zjišťování zástavní hodnoty nemovitosti při žádosti o hypotéku či pro účely americké hypotéky.

Zjištění ceny obvyklé   

Tento dokument plní svou funkci především pro řešení dědického řízení a poskytujeme jej notáři, jakožto soudnímu komisaři.

Výsledný obsah dokumentů:

  • nacionále žadatele
  • identifikace makléře nebo znalce, který ocenění vypracoval
  • datum, ke kterému se tržní ocenění vztahuje 
  • zadání účelu posudku a kompletní identifikace nemovitosti z listu vlastnictví (včetně čísla popisného, čísel parcel a jejich výměr)
  • kompletní popis nemovitosti (velikost, umístění v dané lokalitě, inženýrské sítě, vytápění, související pozemky)
  • podklady pro vypracování (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, fotodokumentace)
  • výpočet ceny
  • vyjádření tržní hodnoty (vzhledem ke stavu, velikosti, umístění, nabídce a poptávce v dané lokalitě)