Bezpečný katastr?

30.12.2016

Na základě Vašich dotazů ohledně nové úpravy Občanského zákoníku a Katastrálního zákona, jež se týká zápisů vlastnických práv do katastru nemovitostí, zveřejňujeme opět článek našeho podnikového právníka o problematice jistoty vlastnického práva zapsaného v katastru nemovitostí.

...Lze tak shrnout, že i nadále nebude na škodu provést detailnější prověření právního stavu převáděné nemovitosti, než jen pouhé prověření stavu příslušného zápisu v katastru nemovitostí. I po uplynutí lhůty tří let je totiž dle nové právní úpravy pro původního vlastníka nemovitosti možné zpochybnit vlastnické právo pozdějšího nabyvatelem pokud se prokáže, že pozdější nabyvatel nebyl při realizaci převodu v dobré víře. Domnívám se, že jedním z argumentů při prokazování, že pozdější nabyvatel v dobré víře byl, může být i poukaz na to, že nad rámec zjištění stavu zápisu v katastru nemovitostí si nechal zpracovat hlubší prověrku tohoto právního stavu... 

 celý článek zde