Daň z nabytí nemovitých věcí

15.10.2016

Od 1. listopadu 2016 připadá povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. 5. srpna 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Novela dále zcela ruší institut ručitele a dosud obligatorní úschova částky, odpovídající příslušné výši daňe, ztrácí svůj smysl. Odchylnou osobu poplatníka, než uvádí zákon, již nebude nadále možné v kupní smlouvě určit, a to ani po dohodě obou stran. Z pohledu realitního trhu se však dá očekávat, že minimálně v prvních měsících účinnosti novely zde bude snaha obou stran o vzájemnou dohodu o faktickém vypořádání daně.